Odměna - AK Klenovská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odměna

   Odměna za poskytování právních služeb je případ od případu individuální záležitostí. Vždy je brán ohled na specifické potřeby klienta a s ohledem k nim pak probíhá sjednání způsobu odměňování. Odměna může být smluvní tzv. „hodinová“, kdy se odměna advokáta určuje dle odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu či tzv. „paušální“, kdy je odměna advokáta určena pevnou částkou za zařízení určité záležitosti bez ohledu na časový rozsah právní služby. Mimosmluvní typ odměny přichází ve chvíli, kdy nedojde k dohodě mezi advokátem a klientem na smluvním typu odměny a řídí se vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif ).

JUDr. Marta Klenovská- advokát

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky