AK Klenovská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


   JUDr. Marta Klenovská

se narodila v roce 1960. Od roku 1983 žije
v Chomutově.Advokátní kancelář provozuje
od roku 1992. Před tím byla zaměstnána
u Okresního soudu v Chomutově
 na občanskoprávním úseku.

JUDr. Marta Klenovská
advokátAdresa advokátní
kanceláře:

JUDr. Marta Klenovská
Na Příkopech 902
430 01 Chomutov

Osobní údaje jsou advokátkou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advoakcii. Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6763 ze dne 27.l 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zppracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky